برترین های لابل

اولین دوره برترین نمایندگان گروه صنعتی لابل در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و لابل برترین های سال ۱۳۹۹ را معرفی کرد. گروه صنعتی لابل که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است. لابل شبکه نمایندگی خود را از سال ۱۳۹۵ راه اندازی نمود که امروز با بیش از دویست نمایندگی و […]

سقف کشسان لابل
۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اولین دوره برترین نمایندگان گروه صنعتی لابل در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و لابل برترین های سال ۱۳۹۹ را معرفی کرد.

گروه صنعتی لابل که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است.

لابل شبکه نمایندگی خود را از سال ۱۳۹۵ راه اندازی نمود که امروز با بیش از دویست نمایندگی و عاملیت فعال در سراسر کشور شبکه فروش خود را بزرگتر کرده است.

هر سال نیز به تعداد نمایندگان و عاملان گروه صنعتی لابل اضافه شد.

با توجه به اینکه هر سال نیز شرایط نمایندگی سخت تر شده است و نمایندگانی که نتوانستند به استانداردهای لابل نزدیک باشند نیز حذف شدند.

گروه صنعتی لابل اولین دوره برترین های خود را در راستای ایجاد رقابت سالم و ایجاد انگیزه بین نمایندگان برگزار کرد.

لابل در بخش های زیر برترین هایش را معرفی کرد.

برترین های لابل

برترین نماینده اخلاق :

برترین نماینده در طراحی و اجرا شوروم نمایندگی

برترین نماینده در طراحی، اجرا و برگزاری نمایشگاه های استانی

برترین نماینده در فروش، اجرا و پشتیبانی

گروه صنعتی لابل در هر بخش سه نماینده را به عنوان برترین انتخاب نمود و در نهایت در هر بخش یک نماینده برگزیده شدند که به شرح زیر می باشند.

برترین نماینده اخلاق گروه صنعتی لابل :

جناب آقای علیرضا اسلامی از استان البرز

جناب آقای علی ابراهیمی از استان کرمان

جناب آقای سید ضیاالدین چاوشی از استان تهران

برترین نمایندگان در شوروم :

جناب آقای علی شقانی از خراسان جنوبی

آقایان جواد زارعی و ادیب زارعی از جزیره کیش

جناب آقای علیرضا یزدی از استان البرز

برترین نمایندگان در برگزاری نمایشگاه :

جناب آقای مختار دهبان از استان مازندران

جناب آقای علی فراحتی از خراسان رضوی

گروه نمایندگان استان البرز آقایتن علیرضا یزدی، احمد سعیدی، فرهاد صبحی، علیرضا اسلامی

برترین نمایندگان فروش لابل :

سرکار خانم منا رجائی از زاهدان

جناب آقای جواد حیدری از استان اصفهان

جناب آقای احسان امیرشکاری از تهران

 

برترین های لابل و دریافت کنندگان تندیس لابل :

با توجه به اینکه گروه صنعتی لابل در نظر دارد در هر زمینه یک نماینده را به عنوان برترین انتخاب کند ، لوح و تندیس لابل تقدیم شد به

تندیس برترین نماینده سقف لابل

جناب آقای جواد حیدری از استان اصفهان نماینده برتر فروش

گروه نمایندگان استان البرز آقایان علیرضا یزدی، احمد سعیدی، فرهاد صبحی، علیرضا اسلامی نمایندگان برتر در برگزاری نمایشگاه

جناب آقای سید ضیالدین چاوشی از استان تهران نماینده برتر اخلاق

جناب آقای علی شقانی از خراسان جنوبی نماینده برتر در شوروم

 

گروه صنعتی لابل در نظر دارد هر سال جشنواره برترین های خود را اجرا کند و برترین های خود را در زمینه های مختلف معرفی نماید.

قطعا در سالهای بعد عناوین جدیدی نیز به این لیست اضافه خواهد شد و رقابت بین نمایندگان بیشتر خواهد شد.