فرصت‌های شغلی فعال

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

نصاب با سابقه

کار آموز

تهران، منطقه ۴
واحد فنی

مراحل جذب نیرو

ثبت درخواست سفارش

تماس کارشناسان جهت مشاوره و اعلام قیمت

انتخاب نوع سقف مورد نظر و تولید آن

ارسال و نصب سقف لابل

فرهنگ سازمانی در لابل

گارانتی ۱۲ ساله و تضمین کیفیت

اعزام نصاب متخصص

نصب تجهیزات مورد نیاز

خدمات حضوری جهت حل مشکلات احتمالی

ثبت درخواست همکاری

تصویر ثبت با موفقیت

درخواست همکاری شما ثبت شد

به زودی همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.