نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه اهواز

ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه اهواز ۳ الی ۷ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار می گردد. که کمپانی سقف های کشسان لابل در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.   زمان: ۳ الی ۷ آبان ۹۵ ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۳ مکان: کیانپارس – محل دائمی نمایشگاه […]

۰۵ آبان ۱۳۹۵

لابل در نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه

ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه اهواز ۳ الی ۷ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار می گردد. که کمپانی سقف های کشسان لابل در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

 

زمان: ۳ الی ۷ آبان ۹۵

ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۳

مکان: کیانپارس – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان

سالن خلیج فارس – غرفه سناپارس