نمایشگاه بین المللی ساختمان قائمشهر

  نمایشگاه بین المللی ساختمان قائمشهر ۵ الی ۸ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قائمشهر برگزار می گردد. زمان: ۵ الی ۸ دی ۹۵ ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۱ مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قائمشهر

۰۷ بهمن ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی ساختمان قائمشهر

 

نمایشگاه بین المللی ساختمان قائمشهر ۵ الی ۸ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قائمشهر برگزار می گردد.

زمان: ۵ الی ۸ دی ۹۵

ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۱

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قائمشهر