صنعت ساختمان بندرعباس

  پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس ۱۷ الی ۱۹ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس برگزار می گردد. زمان: ۱۶ الی ۱۹ دی ۹۵ ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۲ مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

۱۷ دی ۱۳۹۵

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس ۱۷ الی ۱۹ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس برگزار می گردد.

زمان: ۱۶ الی ۱۹ دی ۹۵

ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۲

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس