معبد رنگارنگ میناکشی هند

معبد رنگارنگ میناکشی هند   این معبد باستانی در شهر ۲۵۰۰ ساله “مادورای” ساخته شده است، در نمای بیرونی ساختمان معبد صدها مجسمه رنگی به شکل انسان به چشم می خورد. به نظر شما در ساخت این معبد از چند رنگ استفاده شده است؟   معبد رنگارنگ میناکشی هند

۱۹ تیر ۱۳۹۶

معبد رنگارنگ میناکشی هند

 

این معبد باستانی در شهر ۲۵۰۰ ساله “مادورای” ساخته شده است، در نمای بیرونی ساختمان معبد صدها مجسمه رنگی به شکل انسان به چشم می خورد. به نظر شما در ساخت این معبد از چند رنگ استفاده شده است؟

 

معبد رنگارنگ میناکشی هند