(مجتمع سوبومی) ، گل های چوبی کشور اندونزی

(مجتمع سوبومی) ، گل های چوبی کشور اندونزی   ( ویلاهای سوبومی) در اندونزی نام مجتمع های تجاری شش گانه ای هستند که کنگو کوما آن ها را طراحی کرده است. “سوبومی” به معنای غنچه گل است که الهام بخش طراح این مجتمع ها بوده اند. ویلاهای سوبومی در اصل مجتمع های تفریحی-تجاری هستند که […]

۰۹ آبان ۱۳۹۶

(مجتمع سوبومی) ، گل های چوبی کشور اندونزی

(مجتمع سوبومی) ، گل های چوبی کشور اندونزی

 

( ویلاهای سوبومی) در اندونزی نام مجتمع های تجاری شش گانه ای هستند که کنگو کوما آن ها را طراحی کرده است. “سوبومی” به معنای غنچه گل است که الهام بخش طراح این مجتمع ها بوده اند. ویلاهای سوبومی در اصل مجتمع های تفریحی-تجاری هستند که سالن یوگا و گلخانه ای وسیع موجب شهرت زیاد آن شده است. این گل های چوبی کشور اندونزی همه ساله بازدید کنندگان بسیار زیادی از سرتاسر جهان دارند.

طراح با هدف برقراری پیوند بین معماری و طبیعت این مجتمع را ساخته است. به همین دلیل نام “سوبومی” را برای آن برگزیده است. در بام ساختمان، لایه های همپوشان چوب بر روی یکدیگر قرار دارند، گویی گلبرگ های چوبی در حال شکوفایی هستند.

 

در شکل زیر نمایی از بام مجتمع (سوبومی) را مشاهده می کنید. در این شکل، ظاهر شبه گل آن با گلبرگ های چوبی به راحتی قابل مشاهده است.

 

محتمع سوبومی اندونزی طراحی توسط کنگو کوما

 

این گلبرگ های چوبی درعین زیبایی، از فضای داخلی مجتمع نیز حفاظت می کنند. این محافظت به گونه ای است که در عین باز نگه داشتن فضای بیرونی، حریم خصوصی و خلوت هر اتاق یوگا را نیز حفظ می کنند.

نمایی از فضای داخلی این مجتمع نیز در شکل زیر دیده می شود. در همه جای این مجتمع لایه های چوبی به شکلی قرار گرفته اند که تداعی کننده شکوفایی و باز شدن غنچه های گل باشد.

محتمع سوبومی اندونزی طراحی توسط کنگو کوما

البته این مجتمع با آب و هوای گرمسیری این منطقه در هماهنگی است. به طوری که همیشه هوای داخل مجتمع را در درجه ی متعادلی نسبت به هوای بیرون نگه می دارد. در محوطه این مجتمع تفریحی-تجاری زیبا باغی سرسبز، آب نماهای بزرگ، پوشش گیاهی محلی، درختان نخل بلند و گل های زیبای فراوانی قرار دارد.

در شکل زیر نمایی از فضای سرسبز بیرونی این مجتمع را مشاهده می کنید.

محتمع سوبومی اندونزی طراحی توسط کنگو کوما