پیاده سازی سقف کشسان در استور ماکروسافت

  پیاده سازی سقف کشسان در استور ماکروسافت   مایکروسافت در استور سیدنی استرالیا، برای اولین بار از سقف کشسان به عنوان سقف کاذب به همراه نور پردازی استفاده نمود.   در هر دو طبقه این استور، سقف کشسان نیمه شفاف (ساتن) به همراه نورپردازی LED به متراژ تقریبی ۱۷۰ متر مربع پیاده سازی شده […]

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

پیاده سازی سقف کشسان در استور ماکروسافت


 

پیاده سازی سقف کشسان در استور ماکروسافت

 

مایکروسافت در استور سیدنی استرالیا، برای اولین بار از سقف کشسان به عنوان سقف کاذب به همراه نور پردازی استفاده نمود.

 

در هر دو طبقه این استور، سقف کشسان نیمه شفاف (ساتن) به همراه نورپردازی LED به متراژ تقریبی ۱۷۰ متر مربع پیاده سازی شده است.