تقدیر استاندار استان گلستان از گروه صنعتی لابل به عنوان طرح نمونه صنعتی

تقدیر استاندار استان گلستان از گروه صنعتی لابل به عنوان طرح نمونه صنعتی   گروه صنعتی لابل با نام تجاری لعل سقف هیرکان در روز صنعت و معدن، به عنوان “طرح نمونه صنعتی” استان گلستان از سوی استاندار جناب آقای صادقلو در سال ۱۳۹۵ انتخاب شد. و ایشان از این گروه به جهت پیشرفت اقتصادی […]

۰۱ مرداد ۱۳۹۶

تقدیر استاندار استان گلستان از گروه صنعتی لابل

تقدیر استاندار استان گلستان از گروه صنعتی لابل به عنوان طرح نمونه صنعتی

 

گروه صنعتی لابل با نام تجاری لعل سقف هیرکان در روز صنعت و معدن، به عنوان “طرح نمونه صنعتی” استان گلستان از سوی استاندار جناب آقای صادقلو در سال ۱۳۹۵ انتخاب شد. و ایشان از این گروه به جهت پیشرفت اقتصادی در راستای تولید و اشتغال و رسیدن به قله های تعالی اقتصاد مقاومتی قدردانی نمود.

 

تقدیر استاندار استان گلستان از گروه صنعتی لابل به عنوان طرح نمونه صنعتی