اولین جنگل عمودی آسیا

اولین جنگل عمودی آسیا ، به جهت جلوگیری از آلودگی هوا ساخته می شود.   اولین جنگل عمودی قاره آسیا، در کشور چین ساخته خواهد شد، نام آن، “جنگل عمودی نانجینگ” است. این جنگل در جنوب چین و در استان جیانگسو ساخته خواهد شد. انتظار می رود که این جنگل عمودی، روزانه ۶۰ کیلوگرم اکسیژن […]

۲۸ تیر ۱۳۹۶

اولین جنگل عمودی آسیا

اولین جنگل عمودی آسیا ، به جهت جلوگیری از آلودگی هوا ساخته می شود.

 

اولین جنگل عمودی قاره آسیا، در کشور چین ساخته خواهد شد، نام آن، “جنگل عمودی نانجینگ” است. این جنگل در جنوب چین و در استان جیانگسو ساخته خواهد شد. انتظار می رود که این جنگل عمودی، روزانه ۶۰ کیلوگرم اکسیژن تولید کند، تا آلودگی هوا که چین از آن رنج می برد را نابود سازد.

 

 

اولین جنگل عمودی آسیا

اولین جنگل عمودی آسیا