سوم اردیبهشت، روز ملی کارآفرین

بهترین مردم کسی است که مردم از او منتفع شوند. -امام صادق (ع) سوم اردیبهشت، روز ملی کارآفرین گرامی باد. کار و همت جوهره‌ی وجودی انسان است که او را به کمال می رساند. کارآفرین نیز همانند دست یاری است که در حد توان خود افراد جامعه را به سمت رشد و کمال سوق می […]

روز ملی کارآفرین ش
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بهترین مردم کسی است که مردم از او منتفع شوند.

-امام صادق (ع)

سوم اردیبهشت، روز ملی کارآفرین گرامی باد. کار و همت جوهره‌ی وجودی انسان است که او را به کمال می رساند. کارآفرین نیز همانند دست یاری است که در حد توان خود افراد جامعه را به سمت رشد و کمال سوق می دهد. اهمیت والای کارآفرینی و اشتغال زایی در جامعه بر همگان مشهود است. کارآفرینی در کشور موجب رشد اقتصادی جامعه، بالا رفتن قدرت خرید افراد جامعه، چرخیدن چرخ صنعت و ایجاد حس رضایت شغلی، رشد استعدادها، و ایجاد حس استقلال می شود.

گروه صنعتی لابل با هدف بالفعل کردن استعداد سرمایه های انسانی اقدام به آموزش و جذب نیرو در سطح کشوری کرده است که با ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم توانسته است نقش خود را به عنوان کارآفرین، به خوبی ایفا کند.

روز ملی کارآفرین