روز جهانی کارگر گرامی باد

۱۱ اردیبهشت (اول ماه می) به نام روز کارگر در تقویم های جهان ثبت شده است. گروه صنعتی لابل نیز به نوبه خود روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش جهان تبریک می گوید، آن هایی که برای رساندن جامعه به پیشرفت و تعالی بخشیدن به افراد جامعه نهایت تلاش خود را می کنند. […]

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱ اردیبهشت (اول ماه می) به نام روز کارگر در تقویم های جهان ثبت شده است. گروه صنعتی لابل نیز به نوبه خود روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش جهان تبریک می گوید، آن هایی که برای رساندن جامعه به پیشرفت و تعالی بخشیدن به افراد جامعه نهایت تلاش خود را می کنند. کارگران بازوان محکم جامعه به سوی رشد و پیشرفت هستند.

این روز بر تمامی کارگران شریف جهان فرخنده باد.

روز جهانی کارگر