مقایسه نصب انواع سقف کاذب

امروزه نصب سقف کاذب در منازل بسیار پرطرفدار است، اما مدت زمان، نحوه و روند نصب سقف کاذب کششی، پنل های گچی، رابیتس و … بسیار متفاوت است. جدول زیر مقایسه نصب انواع سقف کاذب را از نظر مدت زمان، روند و تمیزی نصب بررسی میکند.   سقف روند نصب سقف کششی زمان مورد نیاز: ۵ […]

مقایسه روند نصب انواع سقف کاذب
۱۳ آذر ۱۳۹۶

امروزه نصب سقف کاذب در منازل بسیار پرطرفدار است، اما مدت زمان، نحوه و روند نصب سقف کاذب کششی، پنل های گچی، رابیتس و … بسیار متفاوت است. جدول زیر مقایسه نصب انواع سقف کاذب را از نظر مدت زمان، روند و تمیزی نصب بررسی میکند.

 

سقف

روند نصب

سقف کششی

زمان مورد نیاز: ۵ ساعت

 • نصب تمیز بدون به جا ماندن بقایای مواد ساختمانی
 • عدم نیاز به تخلیه­ همه وسایل محیط
 • عدم نیاز به پاکسازی پس از نصب
 • عدم نیاز به ترمیم سقف و نصب مجدد تا بیش از ۲۰ سال

پنل های گچی

زمان مورد نیاز: ۳ الی ۵ روز

 • نیاز به تخلیه ­همه­ وسایل محیط
 • نیاز به پاکسازی کامل محیط بعد از نصب

گچ کاری سقف

زمان مورد نیاز: ۲ الی ۴ روز

 • نیاز به تخلیه­ همه­ وسایل محیط
 • امکان ریزش مصالح بر روی کف و وسایل موجود در محیط
 • نیاز به پاکسازی کامل محیط بعد از نصب

قالب های معلق سقف

زمان مورد نیاز: ۱ الی ۲ روز

 • نیاز به تخلیه­ همه­ وسایل محیط
 • نیاز به پاکسازی کامل محیط از مواد ساختمانی بعد از نصب