منزل مسکونی در کرج

  اجرای سقف کاذب کششی labell پروژه مسکونی (منزل مسکونی در کرج)   کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه پروژه اجرایی: سقف چاپی محل پروژه: کرج    

۱۸ مهر ۱۳۹۵

منزل مسکونی در کرج

 

اجرای سقف کاذب کششی labell پروژه مسکونی (منزل مسکونی در کرج)

 

کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی: سقف چاپی
محل پروژه: کرج