طراحی داخلی پارچه فروشی با سقف کشسان

امروزه مواردی فراتر از کیفیت، پای مشتریان را به فروشگاه شما باز می کند. در این میان طراحی داخلی و جذابیت بصری فضا بازدیدکنندگان را تشویق می کند تا زمان پر ارزش خود را صرف بازدید از اجناس فروشگاه شما کنند. یکی از این موارد مهم طراحی داخلی فروشگاه شما است. طراحی داخلی پارچه فروشی […]

طراحی داخلی پارچه فروشی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروزه مواردی فراتر از کیفیت، پای مشتریان را به فروشگاه شما باز می کند. در این میان طراحی داخلی و جذابیت بصری فضا بازدیدکنندگان را تشویق می کند تا زمان پر ارزش خود را صرف بازدید از اجناس فروشگاه شما کنند. یکی از این موارد مهم طراحی داخلی فروشگاه شما است. طراحی داخلی پارچه فروشی واقع در گرگان مثال بارزی از خلاقیت در طراحی داخلی است.

طراحی داخلی پارچه فروشیطراحی داخلی پارچه فروشی با سقف کشسان

 

 

طراحی داخلی پارچه فروشی با استفاده از سقف کشسان

پروژه ای که در این پست معرفی می کنیم، پارچه فروشی واقع در شهر گرگان است. سقف کشسان نصب شده در این پارچه فروشی از نوع سقف چاپی انتخاب شده است. با توجه به اهمیت نورپردازی در این فضا از پارچه کشسان ساتن استفاده شده است که نور قابل توجهی را از خود عبور می دهد. طرح ساده چاپ شده بر روی سقف کشسان سفید، پارچه های متنوع این پارچه سرا را هر چه جذاب تر به نمایش می گذارد.