لابی وزارت كشور

  اجرای سقف کششی در لابی وزارت كشور اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) در محیط های اداری (لابی وزارت كشور) پارچه کششی ترنسپرنت شفاف ترین پارچه بوده و بالاترین عبور نور را در بین انواع دیگر پارچه کششی دارد. از این پارچه کششی برای به دست آوردن نوری یکدست استفاده می شود و برای […]

۱۷ مهر ۱۳۹۵

لابی وزارت كشور

 

اجرای سقف کششی در لابی وزارت كشور

اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) در محیط های اداری (لابی وزارت كشور)

پارچه کششی ترنسپرنت شفاف ترین پارچه بوده و بالاترین عبور نور را در بین انواع دیگر پارچه کششی دارد. از این پارچه کششی برای به دست آوردن نوری یکدست استفاده می شود و برای استفاده در لابی ها، سالن های نمایش و فروشگاه ها بسیار مناسب است.

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

 

 

لابی وزارت كشور پروژه اجرایی سقف ترنسپرنت
محل پروژه: تهران ، ميدان فاطمی – لابی وزارت كشور