نمایندگی ایزوگام شرق

نمایندگی ایزوگام شرق در تبریز اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) در نمایندگی ایزوگام شرق کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه پروژه اجرایی سقف ترنسپرنت همراه با نورپردازی  SMD محل پروژه: تبریز – نمایندگی ایزوگام شرق      

۰۹ آبان ۱۳۹۵

نمایندگی ایزوگام شرق

نمایندگی ایزوگام شرق در تبریز

اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) در نمایندگی ایزوگام شرق

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی سقف ترنسپرنت همراه با نورپردازی  SMD
محل پروژه: تبریز – نمایندگی ایزوگام شرق