نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان

حضور گروه صنعتی لابل در دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان   دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان از ۲۱ لغایت ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان زنجان برگزار گردید. گروه صنعتی لابل در این نمایشگاه حضوری چشمگیر و فعال داشت.  

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان


حضور گروه صنعتی لابل در دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان

 

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان از ۲۱ لغایت ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان زنجان برگزار گردید. گروه صنعتی لابل در این نمایشگاه حضوری چشمگیر و فعال داشت.

 

نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان