فودکورت پيروزی

اجرای سقف کاذب کششی labell – فود كورت پيروزی کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه ? پروژه اجرایی: سقف لاکر به همراه نورپردازی (فیبر نوری و لامپ های کریستال) ? محل پروژه: تهران    

۱۹ مهر ۱۳۹۵

فودکورت پيروزی

اجرای سقف کاذب کششی labell – فود كورت پيروزی

کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه

? پروژه اجرایی: سقف لاکر به همراه نورپردازی (فیبر نوری و لامپ های کریستال)
? محل پروژه: تهران