مجتمع تجاری در اصفهان

مجتمع تجاری در اصفهان اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) مجتمع تجاری در اصفهان کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه پروژه اجرایی: سقف چاپی محل پروژه: تهران  

۲۴ مهر ۱۳۹۵

مجتمع تجاری در اصفهان


مجتمع تجاری در اصفهان

اجرای سقف کاذب کششی لابل (labell) مجتمع تجاری در اصفهان

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی: سقف چاپی
محل پروژه: تهران