کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی اصفهان

  کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی اصفهان اجرای سقف کشسان لابل (labell) در کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی اصفهان کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه       پروژه اجرایی سقف چاپی همراه با نورپردازی محل پروژه: اصفهان – کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی  

۱۹ آبان ۱۳۹۵

 

کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی اصفهان

اجرای سقف کشسان لابل (labell) در کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی اصفهان

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

 

 

 

پروژه اجرایی سقف چاپی همراه با نورپردازی
محل پروژه: اصفهان – کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی