پروژه تجاری مازندران

پروژه تجاری مازندران   پروژه اجرایی سقف کشسان لابل (labell) پروژه تجاری مازندران این طرح در استان مازندران در یک پروژه تجاری در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. در طراحی این رستوران از طرح ترنسپرنت استفاده شده است.    

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

پروژه تجاری مازندران


پروژه تجاری مازندران

 

پروژه اجرایی سقف کشسان لابل (labell) پروژه تجاری مازندران

این طرح در استان مازندران در یک پروژه تجاری در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. در طراحی این رستوران از طرح ترنسپرنت استفاده شده است.