پروفیل

پروفیل های آلومینیومی برای سقف های کشسان با سیستم اتصال هارپونی: پروفیل A   پروفیل F سفید پروفیلF نوع ۱ پروفیل F نوع ۲ پروفیل h پروفیل سپراتور   پروفیل اپلای   پروفیل z             برای خرید پروفیل سقف کشسان با شماره ۸۸۸۸۷۲۹۹-۰۲۱ تماس بگیرید.

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

پروفیل های آلومینیومی برای سقف های کشسان با سیستم اتصال هارپونی:

پروفیل A

پروفیل سفید A

 

پروفیل F سفید

پروفیل سفیدF

پروفیلF نوع ۱

پروفیل نوع1 F ساده

پروفیل F نوع ۲

پروفیل نوع2 F ساده

پروفیل h

پروفیل h

پروفیل سپراتور

پروفیل سپراتور

 

پروفیل اپلای

پروفیل اپلای

 

پروفیل z

پروفیل z

   
   

 

 

برای خرید پروفیل سقف کشسان با شماره ۸۸۸۸۷۲۹۹-۰۲۱ تماس بگیرید.

مطالب مشابه