طرح های مسکونی گرگان

پروژه اجرایی سقف های کشسان labell – طرح های مسکونی گرگان   طرح های مسکونی اجراء شده در شهر گرگان، در این پروژه ها از طرح های لاکر به همراه نورپردازی با هالوژن و لوستر استفاده شده است.      

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

طرح های مسکونی گرگان

پروژه اجرایی سقف های کشسان labell – طرح های مسکونی گرگان

 

طرح های مسکونی اجراء شده در شهر گرگان، در این پروژه ها از طرح های لاکر به همراه نورپردازی با هالوژن و لوستر استفاده شده است.