رستوران میزبان بابلسر

رستوران میزبان بابلسر پروژه اجرایی سقف کشسان لابل (labell) رستوران میزبان بابلسر این طرح در استان مازندران و در جاده بابل به بابلسر واقع شده است و پروژه آن در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. در طراحی این رستوران از طرح ترنسپرنت استفاده شده است.    

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

رستوران میزبان بابلسر


رستوران میزبان بابلسر

پروژه اجرایی سقف کشسان لابل (labell) رستوران میزبان بابلسر

این طرح در استان مازندران و در جاده بابل به بابلسر واقع شده است و پروژه آن در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. در طراحی این رستوران از طرح ترنسپرنت استفاده شده است.

 

 

رستوران میزبان بابلسر