خانه مدرن و مبلمان اداری اراک

حضور گروه صنعتی لابل در هفدهمین نمایشگاه خانه مدرن و مبلمان اداری اراک   هفدهمین نمایشگاه خانه مدرن و مبلمان اداری اراک از ۸ لغایت ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک برگزار گردید. در این نمایشگاه گروه صنعتی  لابل، تولید کننده سقف کشسان در ایران، حضور داشت.  

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

سقف کششی لابل

حضور گروه صنعتی لابل در هفدهمین نمایشگاه

خانه مدرن و مبلمان اداری اراک

 

هفدهمین نمایشگاه خانه مدرن و مبلمان اداری اراک از ۸ لغایت ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک برگزار گردید. در این نمایشگاه گروه صنعتی  لابل، تولید کننده سقف کشسان در ایران، حضور داشت.

 

خانه مدرن و مبلمان اداری اراک خانه مدرن و مبلمان اداری اراک