خانه  »  نجات خلیج گرگان

خانه  »  نجات خلیج گرگان

خلیج گرگانم، نجاتم دهید!

خلیج گرگانم، نجاتم دهید!

خلیج گرگانم، نجاتم دهید! این عنوان پویش مردمی است که توسط هموطنان به ویژه عزیزان ساکن استان گلستان به جهت نجات خلیج گرگان از خشکسالی به وجود آمده است. متاسفانه خلیج گرگان به دلیل رخداد واقعه محیطی “پرغذایی” و کاهش آب انتقالی رودخانه “ولگا” روسیه دچار کم آبی و خشکسالی شده، و این خشکسالی روز […]