خانه  »  زنان طراح داخلی

خانه  »  زنان طراح داخلی

زنان برجسته دنیا در طراحی داخلی

زنان برجسته دنیا در طراحی داخلی

مانند اکثر شغل های دیگر، در زمینه طراحی داخلی و نمای ساختمان نیز زنان برای یافتن جایگاه معتبر برای خود باید وارد رقابت شدیدی با مردان می شدند. اما امروز ه زنان در کشورهای بزرگ دنیا به ویژه ایالات متحده امریکا، اکثر کرسی های این شغل پرطرفدار را به خود اختصاص داده اند. در گزارش […]