خانه  »  روز ملی کارآفرین

خانه  »  روز ملی کارآفرین

سوم اردیبهشت، روز ملی کارآفرین

سوم اردیبهشت، روز ملی کارآفرین

بهترین مردم کسی است که مردم از او منتفع شوند. -امام صادق (ع) سوم اردیبهشت، روز ملی کارآفرین گرامی باد. کار و همت جوهره‌ی وجودی انسان است که او را به کمال می رساند. کارآفرین نیز همانند دست یاری است که در حد توان خود افراد جامعه را به سمت رشد و کمال سوق می […]