خانه  »  اجرای سقف کاذب کششی labell - پروژه مسکونی در اشتهارد

خانه  »  اجرای سقف کاذب کششی labell - پروژه مسکونی در اشتهارد

پروژه مسکونی اشتهارد

پروژه مسکونی اشتهارد

  اجرای سقف کاذب کششی labell – پروژه مسکونی اشتهارد کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه ? پروژه اجرایی سقف چاپی ? محل پروژه: گرگان ، پاساژ تنديس – پروژه مسکونی اشتهارد