خانه  »  اجرای سقف کاذب کششی labell - منزل مسکونی تبریز

خانه  »  اجرای سقف کاذب کششی labell - منزل مسکونی تبریز

منزل مسکونی تبریز

منزل مسکونی تبریز

اجرای سقف کاذب کششی labell – منزل مسکونی تبریز کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه ? پروژه اجرایی سقف چاپی ? محل پروژه: گرگان ، پاساژ تنديس – منزل مسکونی تبریز