خانه  »  نمونه کارها  »  مسکونی  »  نشیمن  »  گرگان بلوار ناهارخوران