شركت مخابرات و اینترنت

 شركت مخابرات


شركت مخابرات و اینترنت

اجرای سقف کاذب کششی لابل در شركت مخابرات و اینترنت

کاری از گروه صنعتی لابل (labell) بزرگترین تولید کننده سقف کشسان در خاورمیانه

پروژه اجرایی سقف چاپی
محل پروژه: گنبد – شركت مخابرات و اینترنت

 

 

پاسخ دهید

کد امنیتی