خانه  »  نمونه کارها  »  اداری و تجاری  »  پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

کلینیک دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی اجرای سقف کششی لابل (labell) در کلینیک دندانپزشکی واقع در بلوار رسالت، تهران  

درمانگاه باغستان کرج

درمانگاه باغستان کرج

درمانگاه باغستان کرج اجرای سقف کشسان توسط گروه صنعتی لابل  (labell) درمانگاه باغستان، کرج    

مطب دندانپزشکی

مطب دندانپزشکی

پروژه اجرایی مطب دندانپزشکی پروژه اجرایی سقف کشسان لابل  (labell) مطب دندانپزشکی طراحی این دندانپزشکی در سال 1394 و در استان مازندران اجرا شده است، در طراحی این مطب دندانپزشکی از طرح پرینت (چاپی) استفاده شده است. بدین صورت که تصویر مربوطه بر روی پارچه ساتن چاپ و سپس بر روی سقف اجرا شده است.