اجرای سقف کشسان چاپی در منزل مسکونی

اجرای سقف کشسان چاپی در منزل مسکونی


اجرای سقف کشسان چاپی در منزل مسکونی

کاری از گروه مهندسی labell بزرگترین تولید کننده ی سقف های کشسان در خاورمیانه

🔶 پروژه اجرایی سقف چاپی همراه با نورپردازی
🔶 محل پروژه: تبریز، منزل مسکونی

 

 

پاسخ دهید

کد امنیتی